Įsivertinimas

Įsivertinimo 2018 rezultatai.pdf

NMVA apklausa 2017.pdf

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017.pdf

Teminis įsivertinimas 2016