Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas.pdf