Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimo organizavimo tvarka

Mokinių maitinimo paslaugas teikia Andriejaus Šauklio įmonė „Šauka“. Nemokamus pietus gauna  gimnazijos mokiniai.

  • Teisę gauti nemokamą maitinimą turi mokiniai iš mažas pajamas turinčių šeimų:
    • kai 1 šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 VRP (525 Lt/mėn.-152,05 Eur.);
    • savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas jai vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VPR(700Lt/mėn.-202,74 Eur.)
  • Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, neatvykus į mokyklą dėl ligos, dalyvaujant įvairiose programų veiklose, išvykose ar skyrus namų mokymą, nemokamo maitinimo patiekalai (maisto produktai) gali būti atiduoti šeimos nariams, prieš tai suderinus su socialine pedagoge telefonu (8-37) 55 71 80.