Ugdymo proceso tvarka nuo gruodžio 3 d.

DETALUS KIEKVIENOS KLASĖS TVARKARAŠTIS BUS IŠSIŲSTAS IKI 2018-11-29   15.00 VAL.

 1. Nestreikuojančių mokytojų pamokos vykdomos pagal pakoreguotą pamokų tvarkaraštį.
 2. Streikuojančių mokytojų pamokos bus užimamos pagal atskirai parengtą detalų tvarkaraštį:
 3. Mokyklos bibliotekoje (iki 40 vietų) vykdant edukacinius projektus, savarankiškai mokantis, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose, atliekant namų darbus ir pagal grafiką vykdant probleminio mokymo dienų (PROMODI) projektą.
 4. Kompiuterių klasėse (iki 60 vietų) tobulinant IKT įgūdžius ir ieškant informacijos pagal ugdomuosius dalykus ir pagal grafiką vykdant probleminio mokymo dienų (PROMODI) projektą.
 5. Renginių salėje (iki 250 vietų) žiūrint demonstruojamus mokslo populiarinimo ir kitokius ugdomojo pobūdžio filmus, vykdant refleksijas ir pagal grafiką vykdant probleminio mokymo dienų (PROMODI) projektą.
 6. Sporto salėje (iki 100 vietų) vykdant sveikatingumo užsiėmimus ir judriuosius žaidimus ir pagal grafiką vykdant probleminio mokymo dienų (PROMODI) projektą.
 7. Atskiruose kabinetuose vykdant gabių mokinių ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, individualias konsultacijas ir pagal grafiką vykdant probleminio mokymo dienų (PROMODI) projektą.
 8. Mokyklos foje bus organizuojami šaškių ir šachmatų žaidimai.
 9. 1-4 kl. mokinius pagal pakoreguotą tvarkaraštį jungiant kelias paralelines klases užims tą dieną nestreikuojantys pradinio ugdymo mokytojai savo kabinetuose.
 10. Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d. vyks paskaitos, konkursai, skirti pasaulinei AIDS dienai paminėti.
 11. 2018 m. gruodžio 3 ir 6 d. vyks pamokos „Sveikos mitybos įpročiai“. Pamokas ves LSU IV kurso studentės R. Pakamanytė ir A. Mažeikaitė.
 12. Nestreikuojantys mokytojai vykdo ir neformaliojo švietimo programų (būrelių) užsiėmimus.
 13. Ugdymo turinys dėl streiko sumažėjus mokslo dienų skaičiui bus įgyvendintas mokslo metų eigoje suintensyvinus ugdymo programas.
 14. Nemokamas mokinių maitinimas ir mokinių pavėžėjimas bus organizuojamas įprasta tvarka. Esant poreikiui bus koreguojamas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.
 15. Pagal atskirą susitarimą su mokiniais dirbs mokyklos administracijos darbuotojai, pagalbos specialistai ir nestreikuojantys mokytojai.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos