XXIII ŠALIES MOKSLEIVIŲ DAILĖS OLIMPIADA. „PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“

 

SVEIKINAME JONUČIŲ GIMNAZIJOS III B KL.MOKSLEIVĘ UGNĘ KRIŠČIŪNAITĘ, DAILĖS OLIMPIADOJE LAIMĖJUSIĄ ŠMM PAGYRIMO RAŠTĄ UŽ KŪRYBINIUS IEŠKOJIMUS IR SAVITĄ TEMOS ATSKLEIDIMĄ !

 

 

Dailės olimpiada, trukusi keletą dienų (balandžio 20-21 d.) Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, paliko neišdildomus įspūdžius, geras emocijas, suteikė daugiau patirties ir mokiniams, ir mokytojams. I-II-III etapų moksleivių kūrybiniai ieškojimai, savitos temos interpretacijos, portfolio bei kūrinių pristatymas žodžiu buvo atsakingai įvertinti vertinimo komisijos. Iš 68-ių olimpiadoje dalyvavusių jaunųjų dailininkų buvo apdovanota  dešimt moksleivių, kurių darbuose atsispindėjo: individualus požiūris ir supratimas apie mūsų šalies piliakalnius, praeitį bei gebėjimas meniškai, techniškai ir savitai perteikti tai, logiškai ir argumentuotai pristatyti darbus vertinimo komisijai.

IIIb kl. moksleivė Ugnė, giliai pažvelgusi į šią svarbią mūsų šaliai temą, ieškojo praeities vertybių mūsų krašto mitologijoje, papročiuose, perteikė jų svarbą šiandienos gyvenime tapybinėmis priemonėmis.

Ir, kaip dailės mokytoja ekspertė, LDUD valdybos narė Virginija Armanavičienė rašo, kad nors ir “uždarius Lietuvos mokinių pavasarinės dailės olimpiados „PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“ duris, vis dar menasi jaunųjų kūrėjų darbuose akivaizdžiai matomas ir visus juos vienijantis, skirtingai į žiūrovą kalbantis, bet kitokį skambesį įgaunantis motyvas – Piliakalnis“.

 

Dailės mokytoja Aušra Urbikienė