Apie Maironį ir Ievą Simonaitytę mokėmės netradiciškai

Gimnazijos trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo programoje „Kas tas paslaptis suprastų“, skirtoje Maironio 155 – osioms gimimo metinėms. Aktorė V. Kochanskytė, pasinaudodama ne tik paties poeto eilėmis, bet ir jo laiškais, kitų autoritetų mintimis, Sigito Gedos sonetais, išties sukūrė įtaigų mūsų didžiojo lyriko paveikslą.

2017 – ieji metai Lietuvoje paskelbti Ievos Simonaitytės metais. Aktorė V. Kochanskytė, Ievos Simonaitytės premijos laureatė, gimnazijos pirmokams ir antrokams pristatė pačios sukurtą programą „O buvo taip...“, skirtą šiai Mažosios Lietuvos krašto rašytojai. Mokiniai sužinojo įdomių savamokslės kūrėjos gyvenimo detalių, išklausė ištraukų iš romano „Vilius Karalius“ bei apysakos „Pikčiurnienė“.

Norisi tikėti, kad po šių netradicinių pamokų mokiniai labiau supras, koks kartais dramatiškas būna kūrėjo kelias, kokių literatūros lobių gimtąja kalba mes turime.

                                                                                                             Mokytoja Zigrita Petraitienė