^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SFbBox by debt consolidation

Tinklaraščiai

Erasmus+

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 46 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Pamokų laikas

1.   8.00 - 8.45      (pertr. 10 min.)

2.   8.55 - 9.40      (pertr. 20 min.)

3.   10.00 - 10.45  (pertr. 10 min.)

4.   10.55 - 11.40  (pertr. 30 min.)

5.   12.10 - 12.55  (pertr. 10 min.)

6.   13.05- 13.50  (pertr. 10 min.)

7.   14.00 - 14.45  (pertr. 10 min.)

8.   14.55 - 15.40

PAMOKŲ LAIKO GRAFIKAS
SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE

Tvarkaraščiai ir grafikai

Suaugusiųjų klasių tvarkaraštis

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Konsultacijos

Ugdymo proceso trukmė

„JoMo“

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa V.E.I.K.

Šiuose ieškojimuose bei įgūdžių, reikalingų funkcionuoti šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymui svarbus artimiausios vaiko aplinkos vaidmuo. Šį vaidmenį visų pirma vykdo tėvai, jie yra atsakingi už vaikų parengimą gyvenimui, vertybių suformavimą, buvimą tinkamo elgesio pavyzdžiu. Tačiau dideli reikalavimai keliami ir mokyklai. Mokykla laikosi nuostatos, kad reikia visapusiškai ugdyti vaiką, bet mokyklinės programos turinys, geriausiu atveju, ugdo vaiko intelektą ir fizines savybes. Specialiosios emocinės bei socialinės kompetencijos ugdymo programos dažniausiai yra skirtos vaikams, turintiems elgesio ar emocinių sutrikimų.Prastėjančios mokinių esminės kompetencijos, ankstyvas „iškritimas“ iš švietimo sistemos lieka atvira problema. Situacijos tyrimo analizė rodo, kad mokinio sėkmingam prisitaikymui ir akademinių pasiekimų rezultatams reikšmės turi emocinė kompetencija. Nustatyta, kad vaikai, stokojantys emocinės kompetencijos pasižymi prastesne akademine adaptacija (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). Jie patiria sunkumų atpažįstant bendraamžių ir valdant savo emocijas, o tai juos skatina elgtis agresyviai. Kaip problemos sprendimo būdą Šeimos santykių instituto specialistai siūlo įdiegti netradicinį ugdymo Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) modelį bei skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų ir nevyriausybinių organizacijų narių. Šiuo sprendimu siekiama teigiamo poveikio saugios aplinkos kūrimui mokykloje.

 

VEIK programos tikslai:

  •  Padėti vaikams suprasti, kad yra ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;
  •  mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius ir jausmų signalus;
  •  stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;
  •  mokyti laikytis ribų;
  •  ugdyti toleranciją stresui;
  •  lavinti gebėjimą suprasti kitus žmones, mokyti atjausti (tam reikia išmokti klausytis kitų);
  •  keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;
  •  ugdyti moralinę atsakomybę;
  •  mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų.

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės VEIK ugdymo programa parengta remiantis Šeimos santykių instituto specialistų patirtimi bei grindžiama šiomis teorijomis: trimate smegenų vystymosi teorija (McClean, 1973), atsparumo (Compas ir kt., 1995; Masten ir kt., 1999; Luthar ir kt., 2000a; Masten, 2006), socialinio išmokimo (Bandura, 1973, 1991), elgesio ir kognityvinė teorija (Skiner, 1974; Beck, 1985; Chandler, 1973; Lochman ir kt.,1991). Taip pat idėjų semtasi iš Goldstain, Glick ir Gibbs (1998) agresijos pakeitimo mokymų (ART) daugialypės programos, skirtos socialinės kompetencijos ugdymui. VEIK programa turi aiškią struktūrą ir procesą, kurio metu ugdoma vaikų emocinė ir socialinė kompetencija.

Programoje dalyvauja Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos  mokiniai. Programos užsiėmimus veda VEIK programos vadovų mokymus baigusios specialistės – psichologė Eglė Miežienė ir socialinė pedagogė Aušra Povilaitienė.

 

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos